Çorum’da 138 Sit Alanı Bulunuyor

Çorum İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Abdullah Meteoğlu;  Çorum’da tespiti yapılmış durumda olup tecili tamamlanmayan 157 arkeolojik alanın yanında 138 tane de sit alanının bulunduğunu söyledi.

Abdullah Meteoğlu ; ” İlimizde şimdiye kadar hiç tescilli ve tespiti yapılan bir tarihi sit alanı bulunmamaktadır, Osmancık ilçesi Adatepe mevkii tarihi Tekke Sokak üzerinde 15 adet  ” pistacia terebanthis ” yani Menengiç Ağacı “ Anıt Ağaç ” olarak tescil edilmiştir. ” dedı ve Çorum’da 2 adet kentsel sit alanı, 15 adet de doğal anıt olduğunu ekledi.

İl Genel Meclisi Başkanlığınca geçtiğimiz Ocak ayında Turizm Komisyonu’na havale edilen araştırma önergesinin sonuçları açıklandı ve komisyonun hazırladığı rapor ile ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Abdullah Meteoğlu önergede geçen soruları şu şekilde yanıtladı;

Sit alanlarının alım satımı gibi bir durum söz konusu mudur?

“2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun, Devir yasağı başlığı altındaki 13. maddesine göre; Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, usulüne göre tescil ve ilan olunan, her çeşit korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait korunma sınırları dâhilindeki taşınmazların, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni olmadan, gerçek ve tüzelkişilere satılamaz, hibe edilemez denilmektedir. Söz konusu madde de anlaşılacağı üzere hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait tescilli korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının satış ve hibe işlemlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının izni dahilinde olduğu,gerçek ve tüzel kişilere ait tescilli korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının satışı için ise herhangi bir kısıtlama olmadığı görülmektedir.”

 İlimizde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü bulunuyor mu?

“İlimizde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü bulunmamaktadır. Ülkemiz genelinde 36 adet Koruma Bölge Kurulu bulunmaktadır. Çorum, bu Koruma Bölge Kurullarından Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bağlıdır. Kültür Varlıkları ile ilgili tüm kararlar bu kurul tarafından alınmaktadır.”

♦ Sit alanlarında inşaat yapılabiliyor mu?

“Sit alanı ilan edilen ve 1/1000 ölçekli onanlı koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı getirilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu parseller, başka Hazine arsa veya arazileri ile müstakil veya hisseli olarak değiştirilebilir. Sit alanı ilan edildiği tapu kütüğüne şerh edilen taşınmazları, miras ve ölüme bağlı tasarruflar dışında, sonradan edinenlerin talepleri değerlendirilmez. ”


Kaynaklar: 1 ( corumhaber) , 2 ( corumtime )
Total
1
Shares
Bir cevap yazın

Benzer İçerikler