EnglishTurkish

Ceren Poyraz

7 posts
Hacettepe Üniversitesi,Tarih

Roma Askerleri Ne ile Besleniyordu?

Antik Çağ’da ordu bir ülkenin en önemli organizasyonuydu.Roma toplumu erken dönemlerde 3 kabile ve 30 curiae ye bölünmüştü.…

Antik Yunan: Yeraltına Giriş 101

Yeraltı diyarının kendisinden de “Hades” olarak bahsedildiğini duyabilirsiniz. Eski Yunanlara göre, Hades, egemenliği altındaki diyarın değil, tanrının adıydı.…

Türk Şamanlığında Tedavi

Geleneksel Şaman dünya görüşüne göre hastalık, bütün canlı alem için müşterek olan beş elementten her hangi birinin vücutta…

Antik Çağ’da Turizm

Etimolojik olarak turizm kelimesinin kökeni incelendiğinde, Geç Hint Avrupa dillerinde bulunan “terə” kelimesinden türediği görülmektedir. Grekçe’ de “tornos”,…

Hititlerde Büyü, Büyücülük ve Lanet

Hitit toplumu geleneklerine bağlı ve tutucu bir toplumdu. Sınırlarına kattıkları toprakların tanrılarına da inanan Hititlerin çok sayıda tanrısı…