EnglishTurkish

Tevrat’ın Kadın Kahramanları

Kimi kadın kendilerine yapılan haksızlıkla kıyasıya mücadeleyi kazanarak, kimi ise kendi cezalandırmasını uygulayarak ‘kahraman’ olur. Dünya kadınlar gününe özel Eski Ahit’in kadın kahramanlarını sizler için derledik.

  1. Esther

Artemisia Gentileschi – ‘Esther’

Kimsesiz ve genç bir Yahudi kızı olan Esther, Yahudi düşmanı olan Haman’ı öldürtmek için bir plan yapar. Pers kralı Ahaşveroş, kızın Yahudi olduğunu bilmeden onu saraya alır ve Esther en göz alıcı kıyafetlerini giyip, süslendikten sonra kralın karşısına çıkar. Krala ‘bir ziyafet vereceğini fakat oraya Haman ile birlikte gelmesini’ söyler.

Ziyarette krala, onun kavmine yapılan işkenceleri ve zulümleri anlatan Esther, apokrif İncil’de, Artemisia Gentilleschi tablosundaki gibi baygınlık geçirmiştir. Kral bu zulmü yapanı sorduğunda Haman’ın adını vermiş ve böylece kendi kavmini kurtararak Haman’ın o sırada kralın emriyle öldürülmesini sağlamıştır. Böylece bir kadın kahraman olarak karşımıza çıkar.

2. Suzanna

Rembrandt – ‘Suzanna and the Elders’

Varlıklı bir adam olan Yohakim’le evli olan Suzanna güzeller güzeli bir Yahudi kadındır. Evinin bahçesinde cariyeleriyle gezen Suzanna’nın evine sıklıkla o sene halk tarafından seçilen iki yaşlı yargıç gelmekteydi ve bu iki yaşlı adam kadından büyülenmişti. Her bahçeye çıktığında onu gözetleyen iki yargıç bir gün Suzanna’nın cariyelerini yollayarak bahçede banyo yapmak istemesini fırsat bilerek onun yanına gidip ‘onlarla birlikte olmasını istediklerini, eğer olmazsa cariyelerini bilerek yolladığını herkese söyleyeceklerini ve yargılanacağını’ söylediler. Buna rağmen Suzanna onlarla birlikte olmayı reddetti ve herkes bir ağızdan bağırmaya başladı.

Sonraki gün Suzanna yargıya çıkarıldı ve herkesin yargıçlara inanmasıyla suçlu bulunarak, taşla öldürülmesine karar verildi. Tam o sırada Tanrı, Daniel adında bir delikanlı gönderdi. Bu genç delikanlı iki ihtiyara da ard arda, birbirlerinden ayrı olarak ‘hangi ağacın altında Suzanna’yı gördünüz’  diye sordu. İkisininde yanıtı birbirinden farklı olunca, yargıçların yalan söylediği anlaşıldı ve Suzanna’nın masumiyeti kanıtlanarak, iki yaşlı yargıç ölüme mahkum edildi.

3. Judith

Caravaggio – ‘Judith and Holofernes’

Asur kralı Nebukadnetsar ve Med kralının savaşında oldukça sert şartlar hakimdir ve en sonunda bu kuşatmaya daha fazla direnemeyen Yahudiler Betulya kentinin kuşatılmasına izin verirler.

Bu karara karşı çıkan tek kişi zengin, dul ve güzel Judith’tir. Judith en güzel kıyafetini giyip, süslendikten sonra kuşatmadan sorumlu komutan Holofern’in çadırına cariyesiyle birlikte gider. Judith’in güzelliğinden etkilenen komutan onun serbestçe gezmesine ve dua etmesine izin verir. Altı günü sonra Judith’i çağıran komutan, kadın tarafından iyice sarhoş edildikten sonra sızar ve Judith adamın kellesini keser. Cariyesi heybeye koyduğu kelleyle ve Judith ile dua için dışarı çıkarlar ve askerler durumdan sabah başı kesilmiş cesedi görene kadar şüphelenmezler. Böylece kuşatmayı durdurup, halkını kurtaran Judith bir kadın kahraman olur.

  KAYNAK :
  CÖMERT, BEDRETTİN. ‘MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ’. ANKARA, DE Kİ BASIM YAYIM LTD. ŞTİ. KASIM 2010.
  TÜKEL, UŞUN VE YÜZGÜLLER ARSAL, SERAP. ‘SÖZDEN İMGEYE BATI SANATINDA İKONOGRAFİ’. İSTANBUL, KABALCI YAYINLARI, 2014.
Total
24
Shares
Bir cevap yazın

Benzer İçerikler