Gösterilen Etiket

Eski çağ tarihi

1 post

Roma’nın Saklı Yüzü: Livia Drusilla

Livia Drusilla, M.Ö 58’de Marcus Livius Drusus Claudianus ve Romalı magister Aufidius Larco’nun kızı Aufidia’nın evliliğinden doğmuştur. Drusilla adından anlaşıldığına göre ailenin…