Sözlerdeki Hermes

Hermes, Titan soyundan Atlas ve Pleione’nin kızı olan Maia ile Zeus‘un birleşmesinden doğmuştur.

Hermes Olymposlu tanrılardan biridir. Tanrıların, özellikle Zeus’un habercisi olduğunu ve çobanların, hırsızların, yolcuların ve tacirlerin koruyucusu olduğunu biliyoruz…

Hermes genelde kerykeion denilen sihirli altın değnekle, kanatlı sandallarıyla ve çobanların bekçisi olarak omuzlarında bir koyun taşıyarak betimlenir. Bir çok efsanede adı geçer fakat asıl efsanesi yaşamının ilk günleriyle ilgilidir. Hermes, Arkadia’nın güneyinde Kyllene dağında bir mağarada doğar,  doğduğu gün kundağını çözer ve mağaradan çıkar. Mağaranın önünde bir kaplumbağa görür, hemen öldürür ve kabuğunu boşaltır. Koyun bağırsağından yedi tel gererek bir kithara yapar ve bununla eğlenir. Sonra gider, Apollo’nun Pieria ovalarındaki inek sürülerini bulur ve elli inek çalar, kutsal inekleri bir mağaraya kapatır.Ancak Hermes’i Bottos isminde bir adam görür. Hermes ona, kendisini gördüğünü kimseye söylememek şartıyla bir düve verir ve mağarasına geri dönüp tekrar kundağına girer.

Apollon sürülerinin eksik olduğunu anlayınca Bottos’u sorguya çeker ve gerçeği öğrenir.Gelip Hermes’i kundağında bulur ve sorgular. Ama Hermes babası Zeus’un başına suçsuz olduğuna ant içer. Konuyu Zeus’un yargıçlığına bırakırlar. Zeus’un kararına göre, Hermes ineklerin yerini gösterecektir. Ancak Apollon Hermes’in çalgısını görür, sesine hayran kalır ve inekleri karşılık olarak bırakıp kitharayı alır. Hermes daha sonra Pan kavalını icat eder.Apollon bunu da ister ve karşılığında Kerykeion denilen sihirli altın değneği verir.Bu değnekle Hermes hırsızların ve habercilerin kralı olur. Zeus, oğullarının en sivri zekalısı ve en akıllısı olduğu için Hermes’i kendine haberci yapar.

Ölülerin ruhlarını Hades’e götürmekte Hermes’in görevi olacaktır. Bu görevde Hermes’e Psykhopompos, yani ruhların kılavuzu adı verilir. İda dağına Üç Güzeli O götürür, Paris’e altın elmayı verip yargıçlık etmesi buyruğunu o ulaştırır. Phiriksos’la Nephele’yi,  Yunanistan’dan Anadolu’ya götürerek altın postlu koçu Nephele’ye o verir.


KAYNAK:  Şefik Can (Klasik Yunan Mitolojisi), Haşim Sinanoğlu (Grek Yunan Mitolojisi),  Azra Erhat (Mitoloji Sözlüğü)
Total
183
Shares
Bir cevap yazın

Benzer İçerikler