Olympos’un ve Yeryüzünün Çapkın Tanrısı Zeus

İnsanoğlu var olduğu günden bu güne erkek ve kadın eşit mi? Erkeğin yaptığını kadın yapabilir mi ve benzeri konularda sürekli karşı karşıya gelmiştir. Bedenen güç konusunda erkeklerin üstün olduğunu biliyoruz ancak bu gücü sergilime isteği ve tüm bu gösterişler kadınlar içindir. Ayrıca her güçlü ve başarılı erkek unutulmamalıdır ki bir Annenin eseridir.

ZEUS KİMDİR?

Titan Kronos’un ve eşi Rhea’nın en küçük çocuğu ve oğludur. Yunan mitolojisinin en güçlü tanrısıdır ve tanrıların kralıdır. Roma döneminde Jüpiter olarak bilinir. Göklerin, şimşeklerin, gökgürültülerinin, kanun ve düzen, ve kader tayin eden tanrıdır. Tanrıça Hera’nın eşidir. Olymposlu tanrıyı simgeleyen birçok şey vardır, Meşe, Kartal, Boğa bunlardan en çok bilinenidir. Genellikle gücü temsil eden simgelerle tasvir edilmiştir. Çapkınlıkları mitolojide apayrı bir yer tutar.

LEDA VE KUĞU (ZEUS)

Aetolia kralı Thestios’un kızı ve Sparta Kralı Tyendareus’un eşidir. Zeus kuğu şeklinde görünüp Sparta Kralı Tyndareos’un eşi Leda isimli güzel kızla birlikte olmuştur. Fakat Leda, aynı gece kocası Tyndareos ile de beraber olduğu için iki yumurta yumurtlar. Truva savaşı’na neden olacak dünyanın en güzel kızı Helen ve Pollux’un babaları Zeus iken Castor ile Cleytemnestra Tyndareos’un çocuklarıdır. Ayrıca Zeus, Helen’in doğum anısına kuğu figürünü gökyüzüne takım yıldızı olarak yerleştirir.

ANTİOPE VE SATYR (ZEUS)

Satyr kılığına giren tanrı Zeus tarafından baştan çıkarılan Antiope, hamile olduğunu keşfedince babasının öfkesinden korkarak Sicilya’ya kaçtı ve sonradan ikisi de Thebai hükümdarı olan ikiz Amphion ve Zethos’u dünyaya getirdi. Usta bir müzisyen olan Amphion, Lyr çalarak büyülediği ağır taşlarla Thebai’nin çevresindeki suru ördü ve Niobe ile evlendi. Zethos, savaşçılığıyla ün saldı ve Thebai’nin adını aldığı Thebe ile evlendi.

AEGİNA VE ATEŞ (ZEUS)

Aegina, Yunan mitolojisinde ırmak tanrısı Asopos ve Nymph Metope’nin kızıdır. Actor’dan Menoetios adlı bir çocuk doğurduktan sonra büyük bir ateş veya kartal biçimini almış Zeus tarafından kaçırılarak Oenone adlı bir adaya götürülür. Burada Aegina Zeus’tan daha sonra o adanın kralı olacak Aiakos doğar. Aiakos aynı zamanda Peleus’un babası Achilles’in de dedesidir. Adanın adı Aegina olarak değişir. Bunu öğrenen Hera kıskançlıktan halkını yok ettiği için Kral Aiakos’un isteği üzerine Zeus, Aegina adasını Myrmidon denilen elit orduyu yetiştirmek için kullanır. Burada karıncaları altı eli olan ve siyah kıyafetler giyen askerlere dönüştürür. Daha sonra Myrmidonlar Achilles tarafından yönetilerek en çok korkulan askerler birliği olur.

DANAE VE ALTIN YAĞMURU (ZEUS)

Yunan mitolojisinde argos kralı Akrisios’un ve Eurydice’nin kızıdır. Zeus’la ilişkisinden Perseus doğmuştur. Erkek varislerinin yokluğuyla hayal kırıklığına uğrayan Akrisios, bu durum değişecek mi diye kehanetlere başvurur. Kahinin bildirdiğine göre torunu tarafından öldürülecektir. Ancak Danae’nin çocuğu yoktur ve kral onu yer altında tunçtan bir odaya kapatır. Ancak Zeus odasının tavanındaki küçük bir hava deliğinden altından bir yağmur olarak girer ve onu hamile bırakır. Kısa süre sonra çocukları Perseus doğar.

ALKMENE VE AMPHİTRYON (ZEUS)

Alkmene yunan mitolojisinde heraklesin annesidir. Kahraman Perseus’un soyundan gelen Alkmene güzelliği ve faziletiyle de tanınır. Bir savaş yüzünden yola çıkmak zorunda kalan Amphitryon yeni evlenmiştir. Zeus Alkmene’yi baştan çıkarmak için onun kocasının biçimine girerek bu yokluktan yararlanır. Söylentilere göre, Zeus’un emriyle Hermes, Helios’a güneş ışığını söndürmesini, saatlere dinlenmelerini ve daha sonra Ay’a çok yavaş ilerlemesini, Uyku’ya da olan bitenden kimsenin haberdar olmaması için bütün insanları uyku mahmurluğunda tutmasını emreder. Zeus güneşe bu süre dolmadan görünmemesini buyurduğu için bu sevişme üç tam gün sürer. Zeus, şehrin üzerine altın yağmuru yağdırırken Alkmene, Herakles’e hamile kalır. Ayrıca Zeus Alkmene’ye Karkhesia kasesini de hediye eder. Seferden dönen Amphitryon da sabahleyin dönerek karısıyla yatar ve Alkmene ondan da ikinci bir çocuğa, İphikles’e gebe kalır. Tanrı, Perseus’un soyundan dünyaya gelecek olan bu çocuğun insanlar üzerinde çok büyük bir güce sahip olacağını da söyler. Ancak Hera’nın oyunuyla Perseus soyundan doğacak ilk çocuğun tahta çıkacağını da söyler. Bunun hemen ardına kıskançlıktan kudurmuşçasına Zeus’un karısı Hera hemen Mykenai’ye gelir. Perseus’un oğlu Kral Sthenolos orada hüküm sürmektedir. Hera onun karısı Nikippe’ye Alkmene’ninkinden önce doğacak bir erkek çocuk sözü verir; o çocuk Eurystheus’tur. Bu amaçla doğum tanrıçası İlithiya’ya ve kader tanrıçaları Moiralara Alkmene’nin doğurmasını engelleme emrini verir. Bunlar dokuz gün, dokuz gece sarayın kapısı önünde elleri kolları bağlı bir vaziyette, hiç kıpırdamadan oldukları gibi otururlar. Zavallı anne ancak dostlarından Galanthis’in kurnazlığı sayesinde kurtulur: Bu dostu tanrıçalara, kendilerine rağmen Alkmene’nin bir oğlan doğurmuş olduğunu bildirir. Ayrıca Teiresias’ın kızı Historis’in, çocuğun dünyaya gelmesi için onların uzaklaştırmak amacıyla doğum odasından sahte bir sevinç çığlığı atarak aldatır. Tanrıçalar bir an için ürküntü ve öfke ile kalkınca Alkmene gerçekten doğurmak için bundan yararlanır, ancak tanrıçalar kendileri aldattığını anlayınca Galanthis’i gelincik denen hayvana dönüştürürler. Zeus da Alkmene’nin üzerine bir daha hiçbir ölümlü kadınla birlikte olmaz. Bebeğe Herakles, Hera’nın zaferi adı verilir. Bu, onun hak ettiği bir unvandır, çünkü tanrıça onu, yaşadığı sürece hep insafsızca izleyecek, özellikle de kuzeni Eurystheus’un hizmetine girmesi için zorlayacaktır.

HERA VE GUGUK KUŞU (ZEUS)

Kendisine guguk kuşu kılığına girerek gelen Zeus’u kutsal evliliğe ikna etmiştir. Bu yüzden çetin ceviz olarak da bahsedilir. Bazı kaynaklara göre de Hera, Zeus’la evlenmiş ve tüm koşullara karşın Zeus’la iyi geçinerek ve zorluklarla baş ederek dünyaya evliliğin kutsallığını göstermiştir. Bu nedenle Zeus ile Hera’nın evliliğine Hieros Gamos(Kutsal Evlilik) adı verilmiştir. Ayrıca önemli bir bilgiye göre Heusha adında bir çocukları vardır. Zeus Hera’yı aldatınca (Hera çok kıskanç olduğu için) Zeus’un aşıklarını ve onların çocuklarını cezalandırır ve onlara belalar yollar. Ayrıca Hephaistos, Ares, Hebe, Angelos ve Eileithyia Hera’nın çocuklarıdır.

CALLİSTO VE ARTEMİS (ZEUS)

Callisto yunan  mitolojide Arkadya Kralı Lykaon’un kızı ve Artemis’in arkadaşıdır. Bakire tanrıça kılığına giren Zeus tarafından tecavüze uğramıştır. Gebe olduğu anlaşılınca Artemis tarafından kovulur, Hera tarafından intikam hırsıyla bir ayıya dönüştürülür. Callisto’nun oğlu Arkas on beş yaşına geldiğinde, av esnasında hayvana dönüştürülmüş olan annesiyle karşılaşır ve yayını gerer; o anda Zeus her ikisini de göğe yerleştirir, Callisto Büyük ayı, Arkas ise Arkturos yani ayı çobanı olur. Hera buna da öfkelenir ve deniz tanrıları Okeanos ile Tethys’ten, yıldıza dönüşmüş olan ayının bir daha asla deniz sularında yıkanamamasını ister. Bu yüzden Büyük Ayı asla batmaz.

MNEMOSYNE VE ÇOBAN (ZEUS)

Mnemosyne yunan mitolojisinde hafızanın tecessümü olan Titan, tanrıça, Gaia ve Uranüs’ün kızıdır. Yakışıklı bir çoban kılığına girmiş Zeus ile dokuz gece beraber olduktan sonra, ilham perilerini (musalar) olarak bilinen, dokuz kızları olmuştur:

  • Calliope – Epik Şiir                                                                                             Mnemosyne aynı zamanda yeraltı dünyasında akan bir nehrin adıdır. Lethe’nin zıddı olan bu nehir, kendisinden içenlere geçmiş yaşamları hakkındaki her şeyi hatırlatır.
  • Clio – Tarih
  • Erato – Aşk Şiiri
  • Euterpe – Müzik
  • Melpomene – Tragedya
  • Polyhyminia – İlahi
  • Terpsikhore – Dans
  • Thalia – Komedi
  • Urania – Astronomi

İO VE BULUT (ZEUS)

İo yunan mitolojisinde nehir tanrısı İnakhos’un kızıdır. Baş tanrı Zeus İo’dan hoşlanır. Ancak İo Hera Tapınağı’nda bir rahibedir ve Zeus’u reddeder. Zeus bunun üzerine İo’ya uykusunda musallat olur. Bir kral olan İo’nun babası İnakhos, bir kahine danışır ve kahin “Ya kızın, ya da ülken” der. Bunun üzerine babası, İo’yu ülkesinden kovar. Zeus biçim değiştirerek, ülkesinden sürülmüş İo’ya yaklaşır. Hera bir şeylerden şüphelenerek Zeus’un yanına gelir. Bu durum üzerine Zeus, İo’yu gizlemek amacıyla beyaz bir ineğe dönüştürür ve bu hayvanla hiçbir ilişkide bulunmadığına dair Hera’ya yemin eder. Aldanmayan Hera, ineği hediye olarak eşinden talep eder. Zeus ne kadar fikrini değiştirmeye çalışsa da, en sonunda İo’yu eşine hediye eder. Hera, Zeus’u uzak tutmak için ineği Argos panoptis adlı canavarın korumasında bırakır. Argos, yüz gözlü bir yaratıktır ve gözlerinden ikisi diğerleri açık halde uyur. Zeus Hermes’i yollayıp Argos’u öldürtür. Bunu başarmak için, Hermes kavalını çalarak, Argos’un uykuya dalıp yüz gözünün her birinin kapanmasını sağlar. Bunun üzerine Hera, Argos’un gözlerini Tavuz kuşunun kuyruğuna koyar. Bunun üzerine Hera, ineğe dönüşmüş İo’yu sürekli rahatsız etmesi için bir at sineği yollar. Kaçıp İstanbul boğazını (veya o zamanki adı ile “Bosporus” yani öküz geçidi), geçen İo, Prometheus ile karşılaşır. Kafkasya’da zincirlenmiş olan Prometheus, İo’ya gelecekte insan haline kavuşacağını ve onun soyundan Herakles’in geleceğini haber verir. İo oradan Mısır’a geçer ve Zeus tarafından tekrar insana çevrildikten sonra Mısır kralı Telegonus ile evlenir.

DEMETER VE GEYİK (ZEUS)

Demeter, yunan mitolojisinde tarımın, bereketin, mevsimlerin ve anne sevgisinin tanrıçasıdır. Homeros’un destanlarında, “güzel saçlı kraliçe” ya da “güzel örgülü Demeter” diye geçer. İnsanlara toprağı ekip biçmesini öğreten bu tanrıçadır. Ekinleri, özellikle de buğdayı simgeler. Hesiodos’a göre Kronos’la Rheia’nın ikinci kızı, ilk tanrı kuşağındandır. Tanrılar tanrısı Zeus’un dördüncü evliliğini onunla yaptığı söylenir. Bu evlilikten de Demeter’in en bilinen çocuğu, yeryüzü ecesi Persephone doğmuştur. Demeter, heykellerinde baygın bakışlı, sarı saçları omzuna dökülen, güzel bir kadın olarak gösterilirdi. Sağ elinde bir buğday başağı, sol elinde de yanan bir meşale tutardı.

EUROPA VE BOĞA (ZEUS)

Yunan mitolojisinde Avrupa kıtasına ismini vermiş, parlak tenli göz alıcı bakışı ile dillere destan olan Fenikeli kız. Fenike’nin Sur Kralı Agenor ile Telephassa’nın kızıdır. Zeus görüp beğendiği Europa’ya ulaşmak için güzel, beyaz bir Boğa kılığına girer. Europa’nın arkadaşları ile sahilde çiçek toplayıp oynamasını fırsat bilerek kıza yaklaşır ve onu sırtına alır. Sonra yüzerek Girit adasına kızı kaçırır. Burada Zeus tekrar eski halini alır ve kendisini tanıtır. Horalar aceleyle Zeus ve Europa için bir yatak hazırlarlar. Bu birleşmenin yapıldığı yere gölge saldığı için o günden beri çınar ağacı yapraklarını hiç dökmez denir. Europa Zeus ile birleşerek 3 çocuk sahibi olur; Minos, Sarpedon, Rhadamanthys. Minos, Girit Adası’na hükmederek Minos uygarluğını başlatır. Sarpedon ise Lykia kralı olur. Rhadamanthys ise öldükten sonra yer altı dünyasında yargıç olur. Zeus, sevgilisi Europa’ya ilişkilerinin sonucunda üç hediye verir: kendisini koruması için bronz dev Talos, hedefini hiç şaşırmayan bir mızrak, avını hiçbir zaman kaçırmayan köpek Lailaps. Zeus daha sonra şekline girdiği boğayı gökyüzüne takımyıldızı olarak yerleştirir ve burç yapar.

Kaynak; Ders notları
Total
1
Shares
Bir cevap yazın

Benzer İçerikler