Gösterilen Kategori

Araştırmalar

75 posts

Çivi Yazısı Doğuyor

Mezopotamya ile ortaya çıkan kabaca fırat ve dicle bölgesinin bu yazı sistemini dönemin önemli uygarlıklarının benimsediğini görürüz. Bu…

Türk Mitolojisinde Tanrılar ve Ruhlar

TANRILAR Becerilerine ve güçlerine göre isimlendirilen insanüstü özelliklere ve güçlere sahip oldukları düşünülen bazı tabiat güçlerine Tanrı denmektedir.…

Türk Şamanlığında Tedavi

Geleneksel Şaman dünya görüşüne göre hastalık, bütün canlı alem için müşterek olan beş elementten her hangi birinin vücutta…

Kübizme Giden Yolun Mihenk Taşı: Paul Cezanne

19. yüzyılın Fransız ressamlarından Paul Cezanne’ın, çağının ilerisinde sanat anlayışının, ilerleyen yüzyıllarda Kübizm’in babası olması sürecinde sanatını ve…

Antik Çağ’da Turizm

Etimolojik olarak turizm kelimesinin kökeni incelendiğinde, Geç Hint Avrupa dillerinde bulunan “terə” kelimesinden türediği görülmektedir. Grekçe’ de “tornos”,…

Tarih Ne İşe Yarar?

Bu yazı daha önce Prof.Dr. Nevzat Çevik’in, Buğday Tanesi isimli kitabında yayınlanmıştır. İnsanlığı ve ideal bilimi savunduğu için…

Hititlerde Büyü, Büyücülük ve Lanet

Hitit toplumu geleneklerine bağlı ve tutucu bir toplumdu. Sınırlarına kattıkları toprakların tanrılarına da inanan Hititlerin çok sayıda tanrısı…

Anadolu’da Yaşayan Kültler

Kült kelimesi, tapma, tapınım, din ve din merasimi anlamına gelir. Kültürün oluşumu ne kadar geç olursa değişimide o…

Yunan Mitolojisinin Güçlü Kadını: Hera

Kronos ve Rhea’nın kızı, Zeus,Poseidon,Hades,Hestia ve Demeter’in kardeşidir.Aynı zamanda Zeus’un eşidir.Evlilik tanrıçası olarak bilinen Hera,doğum sırasında kadınların ve…

Tevrat’ın Kadın Kahramanları

Kimi kadın kendilerine yapılan haksızlıkla kıyasıya mücadeleyi kazanarak, kimi ise kendi cezalandırmasını uygulayarak ‘kahraman’ olur. Dünya kadınlar gününe…