Kübra Kaya

2 posts
İstanbul Üniversitesi Prehistorya

Prehistorik Dönemde Kıbrıs Neolitiği

Kıbrıs Neolitiği hakkında elimizde çok veri bulunmamaktadır. O yüzden her türlü bulguya ya da teoriye varsayımlarla yaklaşmalıyız. Yerleşik…

Kim Bu Arkeologlar

Eski insan topluluklarının yaşayışlarını ve buluntu topluluklarını inceleyen bilim dalına arkeoloji denir. “Kazı bilimi” olarak da adlandırılan bu…