Gamze Kalender

10 posts
Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji

Antik Yunan’da Habercilik: Hemedrome

Mitolojide “Hermes” haber ve habercilerin tanrısıdır. Eski Yunanlar en güçlü ve hızlı koşan gençleri haberci olarak seçerlerdi. Bunlar…

Perge’nin Kızı: Plancia Magna

Plancia Magna, İ.S. 1 ve 2. Yüzyıllarda Pamphylia bölgesindeki Perge kentinde iz bırakmış İtalya kökenli Plancius ailesinin kızıdır.…

Antik Roma’da Fahişelik

Romulus ve Remus’un analarına çobanlar Lupa diyorlardı. Lupa kelimesi ise hem dişi kurt hem de fahişe anlamındaydı. Ancak…

Talihsiz Bir Aşık: Orpheus

Orpheus Yunan mitolojisindeki ünlü Trakyalı ozandır. Orpheus kimilerine göre esin perilerinden biri olan Kalliope’nin, kimilerine göre ise Apollon’un…