Athena'nın doğuşu, Zeus ve Hephaistos. Atina siyah figür kylix, M.Ö. 6. yy. British Museum

Atina Kent Devleti’nin Baş Tanrıçası: Athena

Athena-Pallas (Minerva)

Antik metinlerde Tanrıça’nın bir diğer adının Pallas olduğu görülür. Roma Döneminde ki adı ise Minerva’dır.

Athena, Atina kırmızı figür Lekythos. M.Ö. 5. yy. Güzel Sanatlar Müzesi Boston

Athena her şeyden önce bilgelik, zeka, zihinsel anlamda aydınlık, bilim ve sanat tanrıçasıdır. Athena aynı zamanda savaş tanrıçasıdır. Savaş Tanrısı Ares’in zıt karakteridir. Ares amaçsız, kaba güce dayalı körü körüne savaşı simgelerken Athena akıl gücüne dayalı, erdemli ve haklı savaşı simgeler.

Athena terzi, marangoz, heykeltraş, çömlekçi gibi el sanatlarına dayalı mesleklerin koruyucusudur. Özellikle de dokumacılıkla ilişkilidir.

Tanrıçanın en önemli atribüleri;miğfer, kalkan, mızrak, baykuş ve aigis’tir. Aigis tanrısal keçi Ameltheia’nın derisinden yapılmış bir göğüs zırhıdır ve ortasında Medusa başı betimlenmiştir.

Başında miğferi, sol elinde, kalkanı, üstünde aigis’i (zırhı) ve sağ elinde zafer anlamında olan sıfatı ile Nikephoros.

Athena Zeus ile Metis’in kızıdır. Zeus Yunan Pantheonundaki en güçlü tanrıdır, gök tanrı, tanrıların tanrısı, şimşek tanrısı da denilebilir. Metis bilgelik, akıl ve düşünme gücü tanrısıdır.

 

Solda Zeus  sağda Metis

Metis Athena’ya hamile kaldığında Gaia Metisten doğacak ikinci çocuğun erkek olacağını ve Zeus’un tahtını ele geçireceğini Zeus’a bildirir. Zeus bunu engellemek için Metis’i yutar ve bir müddet sonra sonra Athena’yı başından doğurur.

Athena’nın doğuşu, Zeus ve Hephaistos. Atina siyah figür kylix, M.Ö. 6. yy. British Museum

Atina Kent Devletinin Baş Tanrısı Olma Mücadelesi

Poseidon ve Athena, Atinapolis’in baş tanrısı olmak için istekli olmuşlardır. Kimin baş tanrı olacağına halkın karar vermesi istenmiş ve seçim yapılmıştır. Seçimden önce Poseidon Atinalılara büyük bir göl hediye eder. Athena ise zeytin ağacı hediye eder. Atinadaki vatandaşların erkek olanlarının sayısı kadınlardan bir eksikmiş ve bütün kadınlar Athena’ya oy vermiş. Bütün erkeklerde Poseidon’a oy vermiş. Poseidon 1 oyla kaybedince Atina’ya bir sel gönderir. O günden sonra Atınalı kadınların seçme ve seçilme haklarını elinden alır. Bununla da yetinmeyip Atina da insanların annesinin adıyla anılmasını yasaklamış.

Kaynakça:
http://www.theoi.com/Olympios/Athena.html
Pierre Grimal Mitoloji Sözlüğü Yunan ve Roma
Total
1
Shares
Bir cevap yazın

Benzer İçerikler