in

Sessiz Bir Tanrıça: Hestia


Dünyayı, doğayı ve sanatı çözümlemeye çalışan antik yunan halkı çevresinde gerçekleşen olaylara farklı yaklaşımlarda bulunmuştur. Pagan inancına mensup olan yunanlılar, tanrıları insan gibi düşünmüş ve betimlemişlerdir. Tanrıları insan gibi düşünme olayına ”anthropomorphizm” ismini veririz. Arkeologlar olarak toprak altından gün yüzüne çıkardığımız eserleri yorumlayabilmek ve tarihi tasnifini yapabilmek için yunan mitolojisini de çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekmektedir.

Birden fazla tanrıya inanan yunanlılar, genelde evlerindeki ocakların koruyucusu olarak inandıkları bir tanrı ”Hestia”dır.
Latince’deki karşılığı Vesta olan Hestia, daha çok ateşle ilgili olup ocağı simgeler. Daha geniş anlamda ise insan topluluğunu ve kenti simgeler. Bu yüzden soyun ve devletin de koruyucusu sayılır.

Wellesley College, Massachusetts, USA

Rheia ve Kronos’un kızı aynı zamanda Zeus ve Hera’nın kız kardeşidir. Apollon ve Poseidon’un kendisiyle evlenmek istemesine karşılık Zeus’a bakirelik yemininde bulunan Hestia’nın Delphoi’de Apollon tapınağındaki ateşi, Yunanistan’ın dinsel birliğini temsil eder.
Ayakta veya oturarak, sakin ve ciddi tavırlı genç bir kadın olarak genellikle omuzlarına kadar inen bir örtüsü ile betimlenen Hestia’nın heykeline çok rastlanılmaz ancak her evde sunağı bulunur. Ocak, tanrılarında, insanlarında kutsalı sayılır. Diğer Olympos tanrıları sürekli yer değiştirirken Hestia hep yerinde kalır. Bu yüzden adı hiçbir efsaneye karışmaz. Genellikle soyut bir kavram olarak canlandırılır.

Yunan Mitolojisi hakkında kaynaklar:
Cömert,Bedrettin,Mitoloji ve İkonografi,De Ki Sanat Tarihi Yayınları,Ankara,2010
Erhat,Azra,Mitoloji Sözlüğü,Remzi Kitabevi,İstanbul,2007Aleyna Çetintaş

Written by Aleyna Çetintaş

İstanbul Üniversitesi-Arkeoloji/Sosyoloji
Mail : aleynacetintas@ogr.iu.edu.tr


Facebook'tan Yorumla
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göktepe Kaya Mezarları Kaçak Kazılarla Yok Edilmeye Devam Ediliyor

Tanrı’nın Lanetine Uğramış İki Şehrin İkonografisi: Sodom ve Gomorra