• in ,

  Bizans Kilise Bezemelerindeki İkonografik Programlar

    Sanat Tarihçisi Otto Demus, orta Bizans Dönemi kiliselerindeki bezeme programlarına yönelik üç farklı yorumlama sistemi önerdi: Kilisenin Hristiyanlık dünyasını temsil ettiği hiyerarşik-kozmik sistem; Yapının, İsa’nın dünyevi hayatını kutsadığı yerlerin bir imgesi olarak algılandığı (ve böylece mistik bir şekilde özdeşleşildiği) topografik sistem; İkonaların kilise yortularının dizilişine göre düzenlendiği liturjik-kronolojik sistem.* Demus, standart bezeme programının kapalı Yunan […] More

 • in

  Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü ile Kahramanmaraş Üzerine Bir Söyleşi

  Arkeopolis olarak Kahramanmaraş İl Kültür Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı ile Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel değerleri üzerine bir değerlendirme yaptık. Sayın Küçükdağlı, il kültür ve turizm çalışmaları, Germanicia Antik Kenti, Direkli Mağarası kazıları, çağdaş müzecilik ve Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi hakkındaki sorularımızı cevapladı.   1-Konya Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Ana Bilim Dalı mezunusunuz, burada tamamladığınız lisans öğrenimi, yüksek lisans […] More

 • in ,

  Orta Asya’dan Anadolu’ya Şamanizmin Selçuklu Süsleme Sanatındaki Etkisi

  Şamanizm genel olarak bilindiği üzere Orta Asya Türklerine ait bir dindir. Fakat bu konudaki tartışmalar devam etmektedir. Tek ortak fikir, tipik olarak sert iklim toplumlarında uygulanan bir inanç sistemi olduğudur. Bilim adamları bunun nedeni olarak, araştırmaları devam ettirmekle birlikte patolojik hareketlerin üzerinde durmaktadırlar. Şamanizm aslında, milattan önceki yıllardan itibaren İç ve Orta Asya’da şaman ya […] More

 • in ,

  Antalya Müzesi’nden 7 Tanrıça Heykeli

  Antalya Müzesi’ndeki Tanrı Heykellerinden Birkaçını Başka Bir Yazımızda İncelemiştik, Sıra Tanrıça Heykellerinde. Antalya Müzesi’nde Sergilenen Tanrı Heykelleri İle İlgili Yazımıza BURADAN Ulaşabilirsiniz. Antalya Müzesi ülkemizdeki önemli müzelerden bir tanesidir. 1. Dünya Savaşı sonrasında bölgeye gelen işgal güçlerinin yağmasından kurtarılan eserlerin korunması amacıyla öğretmen Süleyman Fikri Erten tarafından 1922 yılında kurulmuştur. Eserlerin korunması için ilk olarak […] More

 • in ,

  Antalya Müzesi’nden 8 Tanrı Heykeli

  Antalya Müzesi ülkemizdeki önemli müzelerden bir tanesidir. 1. Dünya Savaşı sonrasında bölgeye gelen işgal güçlerinin yağmasından kurtarılan eserlerin korunması amacıyla öğretmen Süleyman Fikri Erten tarafından 1922 yılında kurulmuştur. Eserlerin korunması için ilk olarak Kaleiçi’nde bulunan Alaaddin Camii seçilmiştir. Daha sonra ise Yivli Camii’de yer alan müze bugünkü binasına 1972 yılında taşınmıştır. Bu içeriğimizde Perge’de bulunan […] More

 • in

  İskitler’den Günümüze: Esik Kurganı ve Altın Elbiseli Adam

  Esik Kurganı, 1969-1970 yılları arasında Kazakistan’a bağlı Alma-Ata şehrinin 50 kilometre uzağındaki Issık Kasabası’ndaki kazılarda, Kazak Arkeolog Profesör Kemal Akişoğlu tarafından ortaya çıkartılmıştır. Bölgedeki diğer soyulan kurganlara göre Esik Kurganı sağlam kalmayı başarabilmiştir. Yedi metre derinliğindeki mezar odasının üzeri bölgedeki diğer kurganlarda olduğu gibi taş ve toprak ile kapatılmıştır. Kalın çam kütükleri ile yapılmış olan […] More

 • in ,

  Merhamet Yağı ve Hayat Ağacının Serüveni

  Hayat ağacı, en eski kültürlerden dinlere birçok efsaneye konu olmuştur. Hayat ağacı, genellikle ebedi hayat, bereket, hayat kaynağı anlamlarını ifade eder. Ayrıca hayat ağacı yeraltı (ölüler diyarı), yeryüzü (maddesel dünya), gökyüzü (tanrılar katı) arasındaki bağdır. Hayat ağacı tasvirlerine en erken Assur ve Hititler’de rastlamaktayız. Hıristiyan ve Ermeni Geleneklerinde Hayat Ağacı Bunlara ek olarak hayat ağacının […] More

 • in

  Taksim Cumhuriyet Anıtı: Tarihçesi ve Heykellerin Hikayesi

  Anıtın Tarihçesi Cumhuriyet’in ilanından sonra İstanbul, Avrupa ülkelerinde sık sık karşımıza çıkan ulusal değere sahip bir anıtın yükseldi­ği, törenlerin yapılabileceği büyük bir meydana sahip değildi. Kente yurt dışından önemli bir devlet adamı geldiğinde bu eksiklik fazlası ile hissedilmekteydi. Sonunda kamuoyunda bu durum hakkında fikirler sunulmaya başlandı. Anıt yapımına karar verildikten sonra nereye yapılacağı hakkında fikirlerin […] More

 • in

  İstanbul Dışından Bir Osmanlı Sarayı: Kasr-ı Hümayun

  Osmanlı Döneminde İstanbul dışında inşa edilen saray binası Izmit‘te bulunmaktadır. İlk olarak IV. Murat zamanında inşa edilen saray, deprem sonucu yıkılmıştır. II. Mahmut zamanında aynı yere yeni bir saray yapılması gündeme gelmiştir. İzmit’in körfez manzarasını çok seven sultan, yapıyı tekrar inşa ettirmiştir. Bu yapı da II. Abdülmecit zamanında Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan bir belgede 1859 […] More

 • in

  Phaselis Otel Projesinde Danıştay Kararı Çıktı

  Antalya’da Beydağları Olimpos Milli Parkı’nın sınırları içinde kalan ve birinci derecede sit alanı olan 180 bin metrekare alanda gerçekleştirilmesi planlanan otel projesinin iptali için yerel mahkemenin verdiği karar, Danıştay tarafından da onandı. Antalya’nın ünlü antik kentlerinden birisi olan Phaselis Antik Kenti, Beydağları Olimpos Milli Parkı sınırları içinde kalan ve bir kısmı da 2 bin 700 […] More

 • in

  Latmos’ta Yeni Kaya Resimleri Bulundu

  Aydın ve Muğla illeri arasındaki antik adı Latmos olan Beşparmak Dağı’nda, duvarlarında 8 bin yıllık tarih öncesi kaya resimleri bulunan 2 yeni mağara ve fresklerle süslü kaya sığınağı tespit edildi. Alman Arkeolog Dr. Anneliese Peschlow tarafından ilk defa 1994 yılında, Latmos Dağı’nda tespit edilen kaya resimlerine yenileri eklendi. Aydın ve Muğla illeri arasında bulunan, Latmos […] More

 • in , ,

  2018 Uluslararası Müzeler Günü ve Avrupa Müzeler Gecesi

  Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından dünya çapında 1977’den bu yana her yıl 18 Mayıs’ta “Uluslararası Müzeler Günü” kutlanmaktadır. 1977’de müzelerin toplumun gelişimindeki rolüne dair toplumsal farkındalığı geliştirmek amacıyla “Uluslararası Müzeler Günü” oluşturulmuştur. O tarihten bu yana gitgide artan bir ilgi söz konusu olmuştur. 2009’da 90’dan fazla ülkede […] More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.